Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-09-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-09-12

Ordinea de zi din 12.09.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.09.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.09.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor (termen de avizare: 14.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - avizare amânată în şedinţa Plenului din data de 05.09.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz nefavorabil - şedinţă reconvocată în data de 11.09.2017
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (termen de avizare: 18.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.M.P.
-Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (termen de avizare: 18.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017 (termen de avizare: 19.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale (termen de avizare: 19.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
3.6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 (termen de avizare: 19.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
4. Validarea domnului IANC Petru, reprezentant al U.G.I.R., ca membru al Comisiei pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
5. Validarea domnului PUFULETE Dragoş-Florin, reprezentant al C.N.I.P.M.M.R., ca membru al Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, fiind revocată doamna APOSTOL-BÎRZU Laura-Irina
6. Diverse