Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-09-26

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-09-26

Ordinea de zi din 26.09.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.09.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.09.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b390/05.09.2017) (termen de avizare: 02.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori P.M.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data dc 25.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
3.2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b391/05.09.2017) (termen de avizare: 02.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori P.M.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
3.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b396/05.09.2017) (termen de avizare: 02.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori P.S.D., P.N.L. şi ALDE
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b406/06.09.2017) (termen de avizare: 02.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator P.N.L.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 25.09.2017
4. Diverse