Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-10-03

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-10-03

Ordinea de zi din 03.10.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.10.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.291/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 04.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
3.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.292/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libert aii cetățeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţa programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 04.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (plx.293/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 04.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr. 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.294/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputaţi P.N.L.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 04.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor (termen de avizare: 12.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.A.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
3.6. Proiect de Lege privind precursorii de droguri (termen de avizare: 13.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.A.I.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
3.7. Proiectul Legii resurselor hidrominerale (termen de avizare: 13.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 02.10.2017
4. Raportul de audit public intern referitor la misiunea "Evaluarea legalităţii organizării şi funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen"
5. Nota dlui Secretar General Marin Suliman referitoare la finalizarea măsurilor din Decizia Curţii de Conturi a României nr. 6/1/15.07.2017
6. Diverse