Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-10-17

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-10-17

Ordinea de zi din 17.10.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.10.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.10.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx. 306/03.10.2017) (termen de avizare: 20.10.2017, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR
- Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
3.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (b453/27.09.2017) (termen de avizare: 23.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice (termen de avizare: 26.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MFP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.10.2017
4. Memoriul transmis de Uniunea Editorilor din România cu privire la demersurile întreprinse de Ministerul Educaţiei Naţionale prin intermediul cărora se urmăreşte concentrarea pieţei manualelor şcolare în persoana unui singur actor, Editura Didactică şi Pedagogică
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6)
5. Raportul de audit public intern referitor la misiunea „Evaluarea legalității funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen”
6. Diverse