Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-11-07

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-11-07

Ordinea de zi din 07.11.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.11.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.10.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b491/16.10.2017) (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputat P.S.D.
- Comisia pentm dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentm relaţiile de muncă, politică salarióla, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentm agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b492/16.10.2017) (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori P.N.L.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentm drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentm relaţiile de muncă, politică salaríala, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „CULTURĂ” (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.C.I.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor din domeniul transportului feroviar (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.T.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 151/2012 pentru aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului unic lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea rcgulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentni administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.9. Proiectul Codului administrativ (termen de avizare: 16.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.D.R.A.P.F.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru admmistraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.10. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)- şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
3.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicata, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)- şedinţă programată în data de 06.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 06.11.2017
4. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Summitul Euro-Mediteranean al Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare, 13- 14 decembrie 2017, Madrid, Spania
5. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind organizarea de către CES România a Adunării Generale elective a UCESIF, în ziua de 8 decembrie 2017, la sediul CES din Bucureşti
6. Diverse