Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-11-14

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-11-14

Ordinea de zi din 14.11.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.11.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.11.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S. - avizare amânată în ședința din data de 07.11.2017
Obs.: lipsă aviz A.N.S.P.D.C.P., M.C.S.I., M.A.E., ministru delegat pentru afaceri europene, M.F.P., M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
3.2. Proiectul Codului administrativ (termen de avizare: 16.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.D.R.A.P.F.E. - avizare amânată în ședința din data de 07.11.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administrație publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
3.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S. - avizare amânată în ședința din data de 7.11.2017
Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.D.R.A.P.F.E., ministru delegat pentru fonduri europene, M.S., M.E.N. M.A.D.R., M.F.P., M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S. - avizare amânată în ședința din data de 07.11.2017
Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.E., M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație și a Hotărârii Guvernului nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu modificările ulterioare (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.N.
Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.M.J.S, M.J.
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
Obs.: lipsă aviz M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale (plx. 420/6.11.2017) (termen de avizare: 22.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputați și senatori
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3 - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
3.8. Proiect de Ordonanţă de urgenţă Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (termen de avizare: 24.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
Obs.: lipsă aviz M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
3.9. Proiect de Ordonanţă de urgenţă Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (termen de avizare: 24.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
Obs.: lipsă semnătură M.F.P., M.M.J.S., lipsă aviz M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
3.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018 (termen de avizare: 24.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
4 Diverse