Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-12-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-12-12

Ordinea de zi din 12.12.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de buget al Consiliului Economic şi Social pe anul 2018
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.12.2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.12.2017
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (termen de avizare: 19.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MMJS
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.12.2017
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
Obs.: lipsă aviz M.A.E., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.J.
4.2. Proiectul Legii manualului şcolar (termen de avizare: 19.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 8.12.2017 Obs.: avize complete
4.3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.486/27.11.2017) (termen de avizare: 19.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) -Iniţiatori: deputaţi şi senatori PSD şi deputaţi ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 08.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pbc. 503/29.11.2017) (termen de avizare: 19.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi USR şi PMP şi senatori USR.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 08.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
4.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat (termen de avizare: 20.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MMJS
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.12.2017
Obs.: lipsă aviz M.A.I., M.Ap.N., M.F.P. S.R.I., M.J.
4.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor aăe normative (termen de avizare: 21.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MFP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
Obs.: lipsă semnătură M.J., lipsă aviz M.A.I., M.S, M.M.J.S.
4.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (termen de avizare: 21.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MFP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
Obs.: avize complete
4.8. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (termen de avizare: 21.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MS
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 11.12.2017
Obs.: avize complete
5. Diverse