Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-12-21

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-12-21

Ordinea de zi din 21.12.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.12.2017
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul autorităţilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi (termen de avizare: 28.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) -Iniţiator: M.M.J.S. - retransmis spre avizare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
2.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.566/7.12.2017) (termen de avizare: 27.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator şi deputaţi P.S.D. şi U.D.M.R.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pbc.578/12.12.2017) (termen de avizare: 29.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.S.D., ALDE, U.S.R. şi P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional (termen de avizare: 29.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observație
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
2.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2016 (termen de avizare: 08.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă, Obs.: lipsă aviz M.J.
3. Informare cu privire la efectuarea de către Curtea de Conturi a României a misiunii de audit financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2017 la Consiliul Economic şi Social