Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-01-09

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-01-09

Ordinea de zi din 09.01.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.01.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.12.2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.12.2017
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx 580/18.12.2017) (termen de avizare: 09.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PMP, senatori PNL şi ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cidtură (C5) - şedinţă programată în data de 05.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
4.2. Propunere legislativă ’’LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE” (plx 581/18.12.2017) (termen de avizare: 09.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD, senatori PNL şi ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 05.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
4.3. Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (plx 582/18.12.2017) (termen de avizare: 09.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale (plx 594/20.12.2017) (termen de avizare: 10.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant (plx 599/20.12.2017) (termen de avizare: 10.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL, USR, PSD, PMP, UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 05.01.2018
4.6. Proiectul Legii tineretului (termen de avizare: 10.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator - M.T.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 05.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018 - Obs.: avize complete
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 645/12.12.2017) (termen de avizare: 11.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
4.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b 653/13.12.2017) (termen de avizate: 11.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
4.9. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prorogarea unui termen (termen de avizare: 12.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MFP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz M.J.; devenit OUG nr. 113/2017, publicată în M.Of. nr. 1038/29.12.2017
4.10. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 12.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MFP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 08.01.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.J.; devenit OUG nr. 116/2017, publicată în M.Of. nr. 1043/29.12.2017 (în formă modificată)
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului Registrului General Intrări-Ieşiri al Consiliului Economic şi Social (Anexa nr. 1) şi a procedurii privind înregistrarea în Registrul General Intrări-Ieşiri al Consiliului Economic şi Social (Anexa nr. 2)
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea statului de funcţii (Anexa nr. 1) şi a organigramei Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social (Anexa nr. 2), valabile de la 01.01.2018
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de verificare a dosarelor de validare ale membrilor Consiliului Economic şi Social
8. Diverse