Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-03-20

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-03-20

Ordinea de zi din 20.03.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.03.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.03.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (b54/26.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b55/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b56/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b57/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP - CI, C2, C3
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.5. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România (b58/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi acitivităţi independente (C1) - proiect de aviz nefavorabil
3.6. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b59/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (b60/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b61/27.02.2018) (teimen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b62/27.02.2018) (teimen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.10. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii Uniri (b63/27.02.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (b71/02.03.2018) (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, PMP, PSD şi PNL - CI, C9
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Plx89/12.03.2018) (termen de avizare: 27.03.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi USR, PMP, PSD, PNL şi alţii - C2, C5
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
3.13. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018 (termen de avizare: 29.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: semnături complete
3.14. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar /universitar 2018-2019 (termen de avizare: 29.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - Obs.: semnături complete
3.15. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 (termen de avizare: 30.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.S. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: semnături complete
3.16. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Societăţii Casa de Comerţ România S.A. (termen de avizare: 21.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie - Obs.: lipsă aviz M.J.
4. Proiect de Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Informare - Adresa C.N.P.R. cu privire la înaintarea, în copie certificată, a răspunsului Direcţiei Dialog Social la speţa care a generat ”nota SG 748/19.02.2018”
6. Diverse