Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-03-27

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-03-27

Ordinea de zi din 27.03.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului de Vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social al domnului Dragoş MIHALACHE, conform Procesului-verbal privind desemnarea vicepreşedintelui şi membrului în Biroul Executiv al CES - partea patronală, înregistrat cu nr. 2287/4.05.2017
2. Validarea domnului Liviu ROGOJINARU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Socială, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
3. Validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.03.2018
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.03.2018
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (b78/06.03.2018) (termen de avizare: 30.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
6.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b79/06.03.2018) (termen de avizare: 30.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi acitivităţi independente (C1) - şedinţă programată în data de 23.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
6.3. Propunere legislativă privind registrul automatizat naţional cu privire la autorii contravenţiilor şi infracţiunilor sexuale, de hărţuire, sau asupra minorilor (b82/08.03.2018) (termen de avizare: 30.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, UDMR, PSD, PNL şi alţii
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
6.4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (b83/08.03.2018) (termen de avizare: 30.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi ALDE şi UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
6.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 04.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 26.02.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., lipsă aviz M.Ap.N., M.F.P., M.J.
6.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia (termen de avizare: 05.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 26.02.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 2.04.2018 y Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 26.02.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.D.R.A.P., M.F.P., M.A.I., M.J., M.T, M.Ap.N., S.I.E., S.R.I., C.N.P.P.,A.R.
7. Proiect de Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
8. Validarea doamnei POPA STAVRI Cornelia, reprezentantă a C.S.D.R. ca membru al Comisiei pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură, fiind revocat domnul HANCESCU Simion Severei
9. Raport de activitate privind participarea delegaţiei CES România la Biroul UCESIF - 7 martie 2018, la Consiliul de Administraţie al AICESIS - 8 martie 2018, Atelierul de lucru şi schimburi de experienţe AICESIS - 9 martie 2018, organizate de UCESIF şi AICESIS împreună cu CESEC din Coasta de Fildeş la sediul său din Abidjan
10. Diverse