Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-04-03

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-04-03

Ordinea de zi din 03.04.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.04.2018
2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea calităţii de membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social a doamnei Daniela VIŞOIANU
3. Validarea dlui Radu NICOSEVICI ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (termen de avizare: 06.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.D.R.A.P., M.F.P., M.J.
4.2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (termen de avizare: 06.04.2018, confomi prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă semnătură lipsă aviz M.D.R.A.P., M.J.
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de interes naţional destinat serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, precum şi a programului de interes naţional destinat creşterii capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale (termen de avizare: 06.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă aviz M.F.P., M.J.
4.4. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă (b87/12.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr. 273/2004 (b89/13.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputaţi USR, PMP, PNL şi alţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b91/13.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR, PSD, PMP şi ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (b92/14.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
4.8 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b93/14.03.2018) (tennen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori USR şi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
4.9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(l) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b95/14.03.2018) (tennen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, PMP, PSD şi UDMR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
4.10. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b96/14.03.2018) (termen de avizare: 09.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
4.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plxl57/28.03.2018) (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
4.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (CI-proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: semnături instituţii avizatoare complete
4.13. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: semnături instituţii avizatoare complete
5. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament pentru perioada iulie - decembrie 2017
6. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate pentru perioada iulie - decembrie 2017
7. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură pentru perioada iulie - decembrie 2017
8. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială pentru perioada iulie - decembrie 2017
9. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente pentru perioada iulie - decembrie 2017
10. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile pentru perioada iulie - decembrie 2017
11. Informare semestrială privind activitatea Comisiei pentru administraţie publică şi ordine publică pentru perioada iulie - decembrie 2017
12. Aprobarea candidaturii doamnei ANĂSTĂSOAI Simona-Lili-Mariana, propusă de CSDR, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
13. Diverse