Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-05-02

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-05-02

Ordinea de zi din 02.05.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

Vă aducem la cunoştinţă că, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miercuri, 02.05.2018, la ora 13.00, se convoacă şedinţa Plenului Consiliului Economic şi Social, la sediul instituţiei din Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti, sala de lucru a Plenului, cu următoarea ordine de zi:
Avizarea proiectelor de acte normative:
- Avizarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 15.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi acitivităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii