Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-05-22

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-05-22

Ordinea de zi din 22.05.2018 ora 11:30

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Biroului Executiv din data de 08.05.2018
2. Informare cu privire la activitatea CES desfăşurată de la şedinţa din 15.05.2018 şi până în prezent
3. Proiect de modificare a Regulamentului Intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea motivării absenţelor următorilor membri:
a) Gr. I - Reprezentanţi ai organizaţiilor patronale a doamnei Viorica Cojocaru de la şedinţa Plenului din data de 22.05.2018
b) Gr. II - Reprezentanti ai organizaţiilor sindicale a domnului Rodrigo Gabriel Maxim de la şedinţele Plenului din data de 29.05.2018 şi din data de 05.06.2018
c) Gr. III - Reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamental ai societăţii civile
5. Răspunsul Curţii de Conturi a României, înregistrat cu nr. 2504/16.05.2018, cu privire Ia obiecţiunile formulate dc CES ca urmare a desfăşurării misiunii de audit în perioada 15.01.2018 04.04.2018
6. Avizarea candidaturii doamnei HAȘ Loredana Patricia, propusă dc C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
7. Avizarea candidaturii doamnei CURULIUC Dorica, propusă de C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Botoşani
8. Avizarea candidaturii doamnei STAN Carmen Angelica, propusa de C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
9. Avizarea candidaturii domnului ZĂRIE Cristian Marian, propus de C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraş Severin
10. Avizarea candidaturii domnului BOBOCEA Gerandin Adrian, propus de C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galaţi
11. Avizarea candidaturii domnului FLOREA Ion Lucian, propus de C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post dc asistent judiciar la Tribunalul Gorj
12. Avizarea candidaturii doamnei OŞAN Adriana-Geta, propusă de C.S.N. MERIDIAN. în vederea ocupării unui post dc asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
13. Avizarea candidaturii doamnei PINTEA Simona, propusă de C.N.S.L.R. - FRAŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
14. Avizarea candidaturii doamnei PETRICE Anişoara, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraş Severin
15. Avizarea candidaturii doamnei VARGA Erzsebet, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
16. Avizarea candidaturii doamnei IRIZA Ştefana, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post dc asistent judiciar la Tribunalul Dolj
17. Avizarea candidaturii doamnei BĂLOI Eleonora, propusă dc C.N.S.E.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
18. Avizarea candidaturii doamnei GHEORGHE Roxana, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
19. Avizarea candidaturii doamnei RETRZEANU Isabella, propusă dc C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
20. Avizarea candidaturii domnului STAN Adrian, propus de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Harghita
21. Avizarea candidaturii doamnei BENȚA Liliana, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post dc asistent judiciar la Tribunalul laşi
22. Avizarea candidaturii doamnei NEGRESCU Oana Loredana, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
23. Avizarea candidaturii doamnei RADUŢESCU Ana, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
24. Avizarea candidaturii domnului CONSTANTIN Florin, propus de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
25. Avizarea candidaturii doamnei DRAGOMIRESCU Petronela, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post dc asistent judiciar la Tribunalul Prahova
26. Avizarea candidaturii domnului FRUNZĂ Eugen Dan, propus de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
27. Avizarea candidaturii doamnei NICHITOAIA Marina Iulia, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
28. Avizarea candidaturii domnului BĂSĂU Marian, propus de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Tulcea
29. Avizarea candidaturii doamnei BULUMAC Simona Mihaela. propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, in vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
30. Avizarea candidaturii doamnei CREȚU Olivia Luminiţa, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
31. Avizarea candidaturii doamnei CICU Alina Mihaela, propusă de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
32. Avizarea candidaturii doamnei SIMION Simona Cori na. propusă de C.N.S.L.R. - FRAI IA. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
33. Avizarea candidaturii domnului GHELNER Lorin-Viorel, propus de C.N.I.P.M.M R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinţi
34. Avizarea candidaturii domnului PASCARU Lorin-Ştefan, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
35. Avizarea candidaturii domnului POPA Cristian Dragoș, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
36. Avizarea candidaturii doamnei DĂNESCU Camelia-Lidia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
37. Avizarea candidaturii doamnei ROŞCA Letiţia-Costina, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caras Severin
38. Avizarea candidaturii domnului CÂMPEAN Barbu Alin, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
39. Avizarea candidaturii doamnei ORZA Simona-Florina, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Maramureş
40. Avizarea candidaturii doamnei CHIRILĂ Maria-Brînduşa, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamţ
41. Avizarea candidaturii domnului MITREA Vasile. propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Harghita
42. Avizarea candidaturii domnului STOIAN Nelu, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post dc asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
43. Avizarea candidaturii domnului ZĂVOIU Cătălin, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Braşov
44. Avizarea candidaturii domnului MUREŞAN Gabriel-Marius, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
45. Avizarea candidaturii domnului IANCU Constantin-Daniel, propus de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
46. Avizarea candidaturii doamnei ŞERBANICĂ-ION Crina, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
47. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor europene şi ai CESE, ce se va desfăşura în zilele de 14 şi 15 iunie 2018, la Bratislava, Slovacia
48. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind întâlnirea dintre domnul Iacob Baciu, Preşedinte al AICESIS si domnul Guy Ryder, Director General al OIM, 2 iulie 2018, Geneva, Sediul OIM
49. Stadiul finalizării următoarelor obiective şi prezentarea lor spre dezbatere şi aprobare Biroului Executiv, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare:
49.1. Raportul privind activitatea Consiliului Economic şi Social pe anul 2017 (art. 60 ROF)
- Termen de realizare: 10.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN
49.2. Raportul privind verificarea dosarelor membrilor Plenului conform Hotărârii Plenului nr. 6 din 09.01.2018 dosare care vor li predate secretarului general, care prin Decizia nr. 164 din 04.04.2018 are obligaţia să arhiveze şi să păstreze atât dosarele membrilor Plenului, cât şi dosarele membrilor comisiilor de specialitate
- Termen de realizare: 10.05.2018
- Responsabil: Bogdan SIMION
49.3. Actualizarea anexelor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare
- Termen de realizare: 11.05.2018
- Responsabil: Radu MINEA
49.4. Procedura privind înregistrarea documentelor în Registrul General de Intrări/Ieşiri al CES aprobată prin hotărârea Plenului nr. 03 din 09.01.2018
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcţiilor ST
49.5. Punerea în concordanţă a organigramei şi statului dc funcţii cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al CES
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcţiilor ST
49.6. Proiect dc modificare a Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economie şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
50. Analizarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din 15.05.2018, aşa cum a fost transmis, în vederea formulării de observaţii
51. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei Plenului din 22.05.2018, aşa cum a fost transmisă
52. Diverse