Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-08-07

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-08-07

Ordinea de zi din 07.08.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 (termen de avizare: 14.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz favorabil cu observaţii - Obs.: lipsă aviz M.J.
1.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 14.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Cercetării şi Inovării
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţii
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă propunere amânare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 13.08.2018 - Obs.: lipsă aviz M.M.J.S., M.F.P., M.E.N., M.A.D.R., M.J.
1.3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la Asociaţia Internaţională a înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Constituţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (termen de avizare: 17.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Justiţiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 13.08.2018 - Obs.: avize complete
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit (termen de avizare: 20.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.07.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.08.2018
4. Diverse