Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-09-05

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-09-05

Ordinea de zi din 05.09.2018 ora 10:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere (termen de avizare: 10.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: avize complete
1.2. Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (termen de avizare: 14.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 03.09.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: avize complete
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019 (termen de avizare: 13.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: avize complete
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019 (termen de avizare: 13.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: avize complete
1.5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 13.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 03.09.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 03.09.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: lipsă aviz M.J.
1.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. (termen de avizare: 14.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 03.09.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: avize complete
1.7. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (termen de avizare: 14.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 03.09.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.09.2018 - Obs.: avize complete
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.08.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.09.2018
4. Diverse