Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-09-18

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-09-18

Ordinea de zi din 18.09.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, de spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare (termen de avizare: 27.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.09.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 17.09.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 17.09.2018 - Obs.: avize complete
1.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată (termen de avizare: 28.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.09.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 17.09.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 17.09.2018
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)- ședință programată în data de 17.09.2018 - Obs.: avize complete
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.09.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.09.2018
4. Diverse