Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-10-03

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-10-03

Ordinea de zi din 03.10.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 5.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz M.J., ministrul delegat pentru afaceri europene
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă propunere amânare - Obs.: avize complete
1.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiții, precum şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă propunere amânare - Obs.: lipsă aviz M.E., M.T., M.C.S.I., M. Turismului, M.S., M.J.