Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-11-08

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-11-08

Ordinea de zi din 08.11.2018 ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 22.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţei Sociale - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - şedinţă planificată în data de 12.11.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs.: avize interministeriale complete
2. Aprobarea situaţiilor financiare la 30.09.2018
3. Aprobarea rectificării bugetare - noiembrie 2018
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind aprobarea situaţiilor financiare la 30.09.2018