Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-11-13

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-11-13

Ordinea de zi din 13.11.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 23.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs.: lipsă aviz M.J.
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Registrului Naţional al Calificărilor Profesionale (termen de avizare: 26.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă planificată în data de 19.11.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie - Obs.: avize interministeriale complete
2. Aprobarea situaţiilor financiare la 30.09.2018
3. Aprobarea rectificării bugetare - noiembrie 2018
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind situaţia financiară a Consiliului Economic şi Social la data de 30.09.2018
5. Proiect de Hotărâre a Plenului privind rectificarea bugetară la data de 30.09.2018
6. Proiect de Hotărâre a Plenului privind reducerea consumurilor în vederea încadrării în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
7. Proiect de Hotărâre a Plenului privind elaborarea şi transmiterea unui memorandum cu privire la costurile necesare estimate pentru desfăşurarea activităţii Consiliului Economic şi Social până la sfârşitul anului 2018
8. Nota dlui Secretar General Marin SULIMAN cu privire la organigrama şi statul de funcţii ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social
9. Raport de activitate privind participarea delegaţiei CES România la Seminarul internaţional pe tema revoluţiei digitale organizat de AICESIS împreună cu OIM la Geneva, în Elveţia, 23-24 octombrie 2018
10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.11.2018
11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.11.2018
12. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.11.2018
13. Diverse