Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-11-22

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-11-22

Ordinea de zi din 22.11.2018 ora 11:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale (plx 684/12.11.2018) (termen de avizare: 27.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD Eugen DOGARIU și Șerban NICOLAE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 21.11.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.2 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (plx 685/12.11.2018) (termen de avizare: 07.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, USR, independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare şi observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.3 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (plx 693/14.11.2018) (termen de avizare: 29.11.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, PMP, UDMR, minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propuneri de modificare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 21.11.2018
1.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (termen de avizare: 6.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs: avize complete
1.5. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (termen de avizare: 06.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum propunere de avizare favorabilă
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.11.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.11.2018
4. Diverse