Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-12-04

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-12-04

Ordinea de zi din 04.12.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor (plx 711/21.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputat PSD, PNL, UDMR, USR și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - ședință programată în data de 03.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (plx 720/26.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR, ALDE și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 04.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art. 17 și alin.(2) al art. 24 din Ordonanța de urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (b608/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (b609/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați USR și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (b610/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR, și deputați PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 3.12.2018
1.6. Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov (b611/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.7. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (b612/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori ALDE și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.8. Propunere legislativă privind statutul polițistului local (b613/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PSD și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (b614/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 03.12.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - ședință programată în data de 3.12.2018
1.10. Propunere legislativă pentru înființarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul administrației publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă (b618/13.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 03.12.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 03.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (b620/14.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori UDMR, PSD, PNL și deputați UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 03.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 3.12.2018
1.12 Propunere legislativă privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer “VTS” (b621/15.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, PNL și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - ședință programată în data de 03.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 03.12.2018
1.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare (b623/15.11.2018) (termen de avizare: 11.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL și minorități
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.12.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 03.12.2018
2. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
3. Proiect de Memorandum cu tema ”Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității curente a Consiliului Economic și Social, prin derogarea de la prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 și anume reducerea cu 10% a plăților și serviciilor efectuate în 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției”
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.11.2018
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.11.2018
6. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.12.2018
7. Diverse