Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2018-12-18

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2018-12-18

Ordinea de zi din 18.12.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 07.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.D.R.A.P, M.A.D.R., A.N.P.C., A.N.A.P., M.F.E., M.S., A.N.S.V.A., C.C., M.J.
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (termen de avizare: 18.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M Turismului, M.J.
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru desemnarea Companiei Naţionale ”Imprimeria Naţională” S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, ”Emitent de ID”, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun (termen de avizare: 09.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.S., M.J.
1.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (termen de avizare: 09.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială Obs. ref avize interministeriale: avize complete
1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de racordare la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbeşti situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi interes naţional ’’Amenajarea Hidroenergetică a răului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti” (termen de avizare: 09.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.M., M.A.P., M.F.P., M.J.
1.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mănăstirii, folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşă de electrofiltru” (termen de avizare: 09.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.M., M.A.P., M.F.P., M.J.
1.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu post-închidere a obiectivului Mina Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei (termen de avizare: 09.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru agficidtură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.D.R.A.P., M.C.I.N., A.N.R.M., M.F.P., M.J.
1.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 milioane tone/an” (termen de avizare: 09.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.M., M.A.P., M.F.P., M.J.
1.9. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România (b657/27.11.2018) (termen de avizare: 21.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
1.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b660/28.11.2018) (termen de avizare: 21.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.11 Propunere legislativă pentru modificarea art. 1 al Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (b662/29.11.2018) (termen de avizare: 21.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, PNL, USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.12. Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 (plx732/26.11.2018) (termen de avizare: 17.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PMP, ALDE, PSD, UDMR, minorităţi şi independenţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
1.13. Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuţi (b667/04.12.2018) (termen de avizare: 04.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PNL, PSD, USR, UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă planificată în data de 21.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.14. Propunere legislative pentru completarea art 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b668/04.12.2018) (termen de avizare: 4.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR, deputaţi PSD, PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C2) - şedinţă planificată în data de 21.12.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (b669/04.12.2018) (termen de avizare: 4.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator senator PSD Mihai Viorel Fifor
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
1.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România (b671/05.12.2018) (termen de avizare: 04.01.2019, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator ALDE Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă planificată în data de 21.12.2018
1.17. Propunere legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (b672/06.12.2018) (termen de avizare: 4.01.2019, confonn prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
2. Propunere de modificare a organigramei şi a statului de funcţii ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social
3. Raport de activitate privind vizita delegaţiei CES România în China în perioada 15-20 noiembrie 2018
4. Nota domnului Secretar General Marin SULIMAN privind protocolul organizaţiilor reprezentate ale societăţii civile în Consiliul Economic şi Social cu privire la validarea doamnei Surcel Elena Cătălina ca vicepreşedinte şi a doamnei Anca Andreea Sandu (Popa) ca membru al Biroului Executiv, conform prevederilor art. 18 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.12.2018
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.12.2018
7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2018
8. Informare privind şedinţa BEx din data de 18.12.2018
9. Diverse