Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2019-11-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2019-11-12

Ordinea de zi din 12.11.2019 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:

1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Națională de închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024 (termen de avizare: 19.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.P.S., M.S., M.F.P., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 4 avize favorabile, 3 avize favorabile cu observații, 2 declinări de competență
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019 (termen de avizare: 26.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F.P., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 3 avize favorabile, 2 solicitări de amânare
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic
Hunedoara - S.A. pentru anul 2019 (termen de avizare: 26.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință desfășurată anterior transmiterii spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 3 avize favorabile, 2 solicitări de amânare
2. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
3. Informare privind ședința BEx din data de 12.11.2019
4. Diverse