Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2019-11-27

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2019-11-27

Ordinea de zi din 27.11.2019 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (termen de avizare: 10.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă ședință fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - ședință planificată în data de 2.12.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință planificată în data de 2.12.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă ședință fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - puncte de vedere
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință planificată în data de 2.12.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) -proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., C.N.S.P., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 aviz favorabil cu observații, 1 propunere de avizare favorabilă, 1 aviz nefavorabil, 3 puncte de vedere
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (termen de avizare: 10.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - ședință planificată în data de 2.12.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință planificată în data de 2.12.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință planificată în data de 2.12.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare favorabilă - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 2 avize favorabile, 3 propuneri de avizare favorabilă, 1 aviz nefavorabil
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019 (termen de avizare: 29.11.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată în ședința din data de 26.11.2019
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 4 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 4 declinări de competență
2. Raport de activitate privind desfășurarea, în perioada 9-11 octombrie, la Hotelul JW Marriott Bucharest Grand Hotel, a următoarelor evenimente organizate de CES România: Adunarea Generală de predare a președinției AICESIS, precedată și încheiată prin câte un Consiliu de Administrație, Conferința Internațională OIM-AICESIS-CES România și Biroul UCESIF
3. Raport de activitate privind vizita delegației Administrației de Supraveghere a Pieței din Provincia Yunnan - Republica Populară Chineză, 5 noiembrie 2019


Partner