Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2020-01-07

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2020-01-07

Ordinea de zi din 07.01.2020 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă neavizare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă neavizare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, cu observații - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile, 1 proiect de aviz favorabil cu observații, 2 note neavizare, 4 declinări de competență
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind interoperabilitatea sistemului feroviar (termen de avizare: 13.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - declinare de competență
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile cu propuneri de modificare, 1 proiect de aviz nefavorabil, 6 declinări de competență
1.3. Proiect de Lege de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 13.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 5 proiecte de avize favorabile, 4 declinări de competență
1.4. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 17.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - retras de către inițiator
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnătură viceprim-ministru, lipsă avize M.L.P.D.A., M.M.P.S., M.A.E, M.E.E.M.A., A.S.F., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 proiect de aviz nefavorabil, 1 solicitare de amânare
1.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 17.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă neavizare
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 solicitare de amânare, 1 notă neavizare
1.6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (plx659/16.12.2019) (termen de avizare: 07.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate - - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4)~ declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - declinare de competență
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - declinare de competență
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, cu propunere de modificare - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 proiect de aviz favorabil, cu propunere de modificare, 3 proiecte de avize nefavorabile, 4 declinări de competență
1.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx660/16.12.2019) (termen de avizare: 07.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PMP, deputat PSD, deputat PNL, senator USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - declinare de competență
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile, 1 proiect de aviz favorabil cu observație, 3 proiecte de avize nefavorabile, 3 declinări de competență
1.8. Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (plx670/23.12.2019) (termen de avizare: 15.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 8 proiecte de avize nefavorabile, 1 solicitare de amânare
1.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 83 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx671/23.12.2019) (termen de avizare: 15.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PSD, PNL, UDMR, PMP, PRO Europa, minorități, neafiliați
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 3 proiecte de avize favorabile, 2 proiecte de avize favorabile cu observații, 2 proiecte de avize nefavorabilei declinare de competență, 1 solicitare de amânare
1.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 131 și art. 287 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (plx672/23.12.2019) (termen de avizare: 15.01.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat neafiliat
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil - Rezultate comisii de specialitate: 2 proiecte de avize favorabile, 2 proiecte de avize favorabile cu observații, 3 proiecte de avize nefavorabile, 1 declinare de competență, 1 solicitare de amânare
2. Informare - Sesizarea dlui Rodrigo Gabriel MAXIM și a dlui Mircea DOGARU către președinții Camerei Deputaților și Senatului României cu privire la Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (plx670/23.12.2019)
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 17.12.2019
4. Informare privind ședința BEx din data de 07.01.2020
5. Diverse


Partner