Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2020-01-28

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2020-01-28

Ordinea de zi din 28.01.2020 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 07.02.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de vedere aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 11.02.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) -proiect de aviz nefavorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnături M.A.I., A.E.P., M.L.P.D.A., lipsă avize S.G.G.,M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 proiect de aviz nefavorabil, 1 propunere de avizare nefavorabilă, 1 punct de vedere
2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 21.01.2020
3. Informare privind ședința BEx din data 28.01.2020
4. Diverse


Partner