Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2020-03-25

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2020-03-25

Ordinea de zi din 25.03.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.03.2020
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (termen de avizare: 6.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
2.2 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (plx90/9.03.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tit Liviu BRĂILOIU senator PSD - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 12 voturi pentru amânarea avizării
2.3. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (b81/26.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Mircea Gheorghe DRĂCHICI - deputat PSD - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 12 voturi pentru amânarea avizării
2.4. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b83/26.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, USR, URMR - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 13 voturi pentru amânarea avizării
2.5. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (plx102/10.03.2020) (termen de avizare: 25.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR și neafiliați - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 18 voturi pentru amânarea avizării
2.6. Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate" (b89/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori independenți - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 18 voturi pentru amânarea avizării
2.7. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (b91/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, PMP, UDMR, minorități - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 18 voturi pentru amânarea avizării
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (b93/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MÁRTON Árpád Francisc - deputat UDMR - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 12 voturi pentru amânarea avizării
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b94/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 12 voturi pentru amânarea avizării
2.10. Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (b95/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 17 voturi pentru amânarea avizării
2.11. Propunere legislativă privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală (b96/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP, deputați PSD, PNL, USR - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 19 voturi pentru amânarea avizării
2.12. Propunere legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (b97/3.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PSD - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 16 voturi pentru amânarea avizării
2.13. Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby (b98/3.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 14 voturi pentru amânarea avizării
2.14. Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (b99/4.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cătălin Lucian ILIESCU - senator PMP - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 14 voturi pentru amânarea avizării
2.15. Propunere legislativă privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române (b100/4.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 15 voturi pentru amânarea avizării
2.16. Propunere legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești, Domn al Moldovei și Principe al Transilvaniei, drept martir și erou al națiunii române (b101/4.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - în ședința din data de 20.03.2020, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în vederea adoptării unui aviz, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare, fiind exprimate 15 voturi pentru amânarea avizării
3. Aprobarea candidaturii doamnei RADU Diana Rosemarie, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 20.03.2020


Partner