Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2020-04-03

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2020-04-03

Ordinea de zi din 03.04.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 03.04.2020
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății
2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Titlului VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx120/24.03.2020) (termen de avizare: 8.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR, PSD, PNL, PMP, PRO Europa și neafiliați
2.8. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (plx121/24.03.2020) (termen de avizare: 8.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR și neafiliați, senatori PSD și PNL
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx122/24.03.2020) (termen de avizare: 8.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx123/24.03.2020) (termen de avizare: 8.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b102/10.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b103/10.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia (b104/12.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PNL, PSD, PMP, UDMR, USR și minorități
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (b105/13.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori UDMR
2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (b106/13.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori UDMR
2.16. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și alte acte normative (b107/16.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ponta Victor-Viorel - deputat Pro Europa
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b111/23.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori USR și PNL
2.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b112/23.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori USR, UDMR și PNL
2.19. Propunere legislativă pentru acordarea unor facilităţi pe teritoriul României (b113/23.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton - senator ALDE; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD; Ponta Victor-Viorel - deputat Pro Europa
2.20. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială (b114/24.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
2.21. Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor (b115/24.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PSD
2.22. Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate (b116/24.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PSD
2.23. Propunere legislativă privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (b117/24.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PSD
3. Aprobarea proiectului minutei din data de 18.03.2020, încheiată cu ocazia exprimării votului online al membrilor Plenului cu privire la proiectul de Hotărâre a Plenului Consiliului Economic și Social cu privire la procedura de avizare a proiectelor de acte normative, precum și de adoptare a hotărârilor Plenului
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 20.03.2020
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 25.03.2020


Partner