Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2020-04-09

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2020-04-09

Ordinea de zi din 09.04.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.04.2020
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătații
2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale (termen de avizare: 22.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 2020-2021 (termen de avizare: 23.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării
2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 (termen de avizare: 23.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (b118/24.03.2020) (termen de avizare: 10.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR, PNL, deputat PNL, deputat PSD
2.8. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală (b119/24.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PMP și PSD
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto (b120/24.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap" (b121/24.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați independenți
2.11. Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b122/24.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP și PSD
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 (b123/24.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP
2.13. Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (pl-x 124/01.04.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ioan DÎRZU - deputat PSD
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (pl-x 126/01.04.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roxana MÎNZATU - deputat PSD
2.15. Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj (b124/24.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania - senator PNL
2.16. Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid - 19 (b126/30.03.2020) (termen de avizare: 16.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 03.04.2020


Partner