Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2020-04-15

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2020-04-15

Ordinea de zi din 15.04.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.04.2020
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri financiar-fîscale (termen de avizare: 28.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 28.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021 (termen de avizare: 29.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării
2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 30.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
2.5. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (bl31/30.03.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD și senator independent
2.6. Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada Stării de Urgență (bl32/30.03.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (bl34/31.03.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD
2.8. Propunere legislativă privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (bl37/01.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputat PNL
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimului stării de urgență, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 2 noiembrie 2004 (bl38/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputat USR
2.10. Propunere legislativă pentru digitalizarea administrației publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (bl39/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (bl40/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, UDMR, PMP
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (bl41/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, UDMR, PMP, PNL
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 729 alin. (4) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (bl42/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (bl43/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
2.15. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (bl44/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR
2.16. Propunere legislativă privind prelungirea valabilității programelor de transport județean (bl45/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR
2.17. Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale (bl46/02.04.2020) (termen de avizare: 24.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator ALDE, deputat PSD, deputat UDMR, deputat Pro România
3. Aprobarea proiectului minutei ședinței ordine a Plenului din data de 09.04.2020


Partner