Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-03-23

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-03-23

Ordinea de zi din 23.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea li completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (termen de avizare: 24.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
2.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (b69/03.03.2021) (termen de avizare: 25.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - avizare amânată în ședința din data de 16.03.2021
2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale (termen de avizare: 01.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.4 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" (termen de avizare: 01.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., M.T.I., M.J.
2.5 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia (termen de avizare: 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., M.J.
2.6 Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (termen de avizare 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății - procedură de avizare reluată - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.7 Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (termen de avizare 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - procedură de avizare reluată - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
2.8. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare (termen de avizare 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnături M.M.P.S., M.L.P.D.A., viceprim-miniștri, M.A.E, M.A.I., M.F., M.Ap.N., M.E.A.T., M.T.I., M.E., M.A.D.R., M.I.P.E., M.T.S., M.S., M.C., M.C.I.D., M.Ed., M.M.A.P., M.J.
2.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (termen de avizare 2.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.p.N., M.F., M.J.
3. Informare - Adresa domnului Secretar General Marin SULIMAN către președinții confederațiilor patronale reprezentative la nivel național cu privire la repartizarea locurilor în cadrul Plenului și a comisiilor de specialitate, respectiv stabilirea rotației în cadrul Biroului Executiv
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 16.03.2021
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.03.2021
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 23.03.2021
7. Diverse

<%End If%><%If Request.QueryString("q")="17-03-2021" Then%>

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 17.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (termen de avizare 30.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații


Partner