Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-03-24

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-03-24

Ordinea de zi din 24.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 24.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene (termen de avizare 6.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

Partner