Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-06-02

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-06-02

Ordinea de zi din 02.06.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.06.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (termen de avizare: 14.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx206/19.05.2021) (termen de avizare: 08.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (b200/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b201/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată
2.5. Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b202/17.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată
2.6. Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român (b206/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – avizare amânată
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b207/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL și minorități – aviz favorabil cu observație
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor (b208/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputați PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (b209/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PSD și deputați PNL – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului" (b210/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b211/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL și deputați PNL, USR PLUS, PSD, AUR, UDMR, minorități – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (b212/18.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, USR PLUS și deputat PNL – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal (b213/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (b214/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PNL, USR PLUS, PSD și minorități – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art.65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b215/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD și minorități – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (b216/19.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: VICOL-CIORBĂ Laura-Cătălina - deputat PSD – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b219/24.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b220/24.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx215/25.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, PSD și UDMR – aviz favorabil cu propuneri de modificare și observație
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx216/25.05.2021) (termen de avizare: 10.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observație
3. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la propunerea dlui Liviu Apostoiu, membru al Plenului, de modificare a unor articole din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea candidaturii domnului BUT Răzvan-Gheorghe, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
5. Proiect de Hotărâre a Plenului privind Regulile cu privire la accesul persoanelor în cadrul instituției
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.06.2021
7. Diverse

Partner