Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-06-23

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-06-23

Ordinea de zi din 23.06.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.06.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, precum și pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 28.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize viceprim-ministru, M.F., M.J., M.M.P.S.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021–2022 (termen de avizare: 05.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății - procedură de avizare reluată – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (termen de avizare: 05.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (termen de avizare: 05.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea prelungirii Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/ 2015 privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" (termen de avizare: 05.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (termen de avizare: 05.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale Societății AVIOANE CRAIOVA S.A., operator economic din industria de apărare care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (termen de avizare: 29.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – avizare amânată în ședința din data de 16.06.2021 – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.8. Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx255/09.06.2021) (termen de avizare: 25.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – puncte de vedere
2.9. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (b248/08.06.2021) (termen de avizare: 30.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, USR PLUS și UDMR – aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (b244/07.06.2021) (termen de avizare: 1.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PSD – puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (b245/07.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b247/08.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (b249/09.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului” (b250/09.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL și deputat minorități – aviz nefavorabil2.15. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților (b252/09.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b254/09.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați UDMR și PSD și minorități – aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical (b255/09.06.2021) (termen de avizare: 01.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați UDMR, PSD și PNL – aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei PĂSĂRIN Ruxandra Livia, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
4. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare referitoare la adresa Uniunii Generale a Industriașior din România cu privire la propunerea de modificare a art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 16.06.2021
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 23.06.2021
7. Diverse


Partner