Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-07-20

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-07-20

Ordinea de zi din 20.07.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.07.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (termen de avizare: 27.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale (termen de avizare: 29.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (termen de avizare: 29.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.Ap.N., M.A.I., M.F., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (termen de avizare: 29.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.D.L.P.A., M.Ed., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (termen de avizare: 29.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Propunere legislativă privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer (b313/30.06.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul României (b322/30.06.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița (b323/30.06.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, minorități – aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi (b324/30.06.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați AUR, minorități – aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici Ia sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020 (b337/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori AUR, deputați PSD, AUR, PNL, minorități – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (b339/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, minorități – aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b340/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, USR PLUS, minorități – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară (b341/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR, deputat PSD, PNL, USR-PLUS – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (b342/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (b343/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale (b344/1.07.2021) (termen de avizare: 22.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz nefavorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei UNGUREANU Cătălina, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
4. Aprobarea proiectului de buget al Consiliului Economic și Social, rectificat, privind estimarea fondurilor necesare pentru semestrul al II-lea al anului 2021
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.06.2021
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 06.07.2021
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.07.2021
8. Diverse


Partner