Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-07-27

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-07-27

Ordinea de zi din 27.07.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.07.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările si completările ulterioare (termen de avizare: 29.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (termen de avizare: 29.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective (termen de avizare: 06.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA (termen de avizare: 06.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.E.A.T., M.A.D.R., M.J.

3. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.07.2021
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.07.2021
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 27.07.2021
7. Diverse


Partner