Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2021-08-10

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2021-08-10

Ordinea de zi din 10.08.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 16.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (termen de avizare: 19.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021 (termen de avizare: 19.08.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 03.08.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.08.2021
5. Diverse


Partner