Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-01-25

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-01-25

Ordinea de zi din 25.01.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.01.2022 de la ora 12.00
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea și/sau la plecarea din porturile românești și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii (termen de avizare: 26.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (termen de avizare: 26.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022 (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (termen de avizare: 07.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.M.S.S., S.G.G., M.J.

2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (b597/20.12.2021) (termen de avizare: 4.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (b601/21.12.2021) (termen de avizare: 4.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL și USR PLUS - puncte de vedere
2.7. Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b602/21.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR și neafiliat - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (6 indice 1) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, precum și pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (b603/21.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (b604/21.12.2021) (termen de avizare: 04.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (b605/21.12.2021) (termen de avizae: 4.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil cu observații
3. Înființarea comisiilor temporare, desemnarea membrilor, stabilirea raportorilor, precum și termenul limită de realizare a studiilor și analizelor, conform temelor propuse din rândul părților reprezentate în Consiliul Economic și Social și aprobate în vederea includerii în calendarul pentru anul 2022
4. Informare privind ședința Biroului Executiv din data 25.01.2022
5. Diverse

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 25.01.2022 ora 16:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.01.2022 ședința de la ora 16.30
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartner