Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-04-27

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-04-27

Ordinea de zi din 27.04.2022 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 27.04.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 (termen de avizare: 05.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Romi - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară (termen de avizare: 09.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (termen de avizare: 09.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx186/13.04.2022) (termen de avizare: 03.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, UDMR, deputați PSD, minorități - aviz favorabil cu observații
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (plx187/13.04.2022) (termen de avizare: 03.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, minorități - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (b242/15.04.2022) (termen de avizare: 05.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat PNL, deputat PSD, deputat UDMR, deputat minorități – avizare amânată
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx216/19.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, minorități - aviz nefavorabil
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Economic și Social ca urmare a suplimentării bugetare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 497/2022 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Național al Audiovizualului și Consiliului Economic și Social pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022
4. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 12.04.2022
5. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 13.04.2022
6. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 27.04.2022
7. Diverse

Partner