Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-05-03

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-05-03

Ordinea de zi din 03.05.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 03.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (termen de avizare: 09.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința Plenului din data de 27.04.2022 – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2 Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (termen de avizare: 13.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (b242/15.04.2022) (termen de avizare: 5.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat PNL, deputat PSD, deputat UDMR, deputat minorități - avizare amânată în ședința Plenului din data de 27.04.2022 - aviz favorabil cu observații şi propuneri de modificări
2.4. Propunere legislativă Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului și achizițiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune și combustibil nuclear provenind din Federația Rusă pe durata agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei (b217/11.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, neafiliați - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 (b219/11.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil cu observații şi propuneri de modificări
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.(181) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (b220/11.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holodomorului (b221/11.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (b224/12.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (b225/12.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b227/13.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (b228/13.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (b229/13.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score (b231/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare (b232/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.883 din 14 decembrie 2011 (b233/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea Legea nr.115/2015 şi pentru modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007 (b234/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați USR, AUR - puncte de vedere
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (b235/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale (b236/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare (b237/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b238/14.04.2022) (termen de avizare: 06.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați PNL, USR, UDMR - aviz favorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 3.05.2022
4. Diverse


Partner