Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-06-29

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-06-29

Ordinea de zi din 29.06.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.06.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2021–2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 (termen de avizare: 1.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului național de susținere a familiilor, a cuplurilor și a persoanelor, pentru creșterea natalității (termen de avizare: 7.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (termen de avizare: 7.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – avizare amânată în ședința din data de 28.06.2022 – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, și componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST- elaborată în baza Cadrului temporar de criză pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 11.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 11.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 54 din 05 august 2020 pronunțată de Curtea de Apel Brașov-Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul 512/64/2016, definitivă prin Decizia civilă nr. 775 din 10 februarie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție-Secția de contencios administrativ și fiscal (termen de avizare: 11.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Lege privind statutul cadrelor militare (termen de avizare: 11.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Apărării Naționale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.9. Proiect de Ordonanță de urgență a guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind salarizarea și alte drepturi acordate personalului din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Justiției, Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F.Partner