Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-07-05

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-07-05

Ordinea de zi din 05.07.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 05.07.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului național de susținere a familiilor, a cuplurilor și a persoanelor, pentru creșterea natalității (termen de avizare: 7.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – avizare amânată în ședința din data de 27.06.2022, din data de 28.06.2022 și din data de 29.06.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind salarizarea și alte drepturi acordate personalului din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Justiției, Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – avizare amânată în ședința din data de 29.06.2022 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (termen de avizare: 13.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aprobată în ședința Guvernului României din 30.06.2022 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/30.06.2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 657 din 30.06.2022) - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.219/2015 privind economia socială (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații si propunerii de modificări

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize O.N.P.C.S.B., M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (termen de avizare: 15.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (b378/15.06.2022) (termen de avizare: 05.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – avizare amânată în ședința din data de 28.06.2022 - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx391/23.06.2022) (termen de avizare: 7.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b391/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public (b392/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b393/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați UDMR, deputat AUR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităților din industria energetică (b394/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: GAVRILĂ Anamaria - deputat neafiliat – puncte de vedere
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (b395/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, AUR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice şi sportului nr.69 din 9 mai 2000 (b396/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD, UDMR, minorități - puncte de vedere
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului (b397/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, minorități - aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educației fizice şi sportului (b398/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Legea nr.21/1991 privind cetățenia română (b399/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b400/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b401/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 republicată, privind Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare (b402/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiții de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor (b403/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială (b404/20.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.24. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (b405/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, USR - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b406/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.26. Propunere legislativă pentru informarea pacienților cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor (b407/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (b408/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.28. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activității pe funcții de execuție de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare (b409/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.29. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (b410/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.30. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (b411/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, UDMR - aviz favorabil cu observații
2.31. Propunere legislativă pentru modificarea art.46 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice (b412/21.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.32. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului (b413/22.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.33. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b415/22.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.34. Propunere legislativă privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic şi achiziționare ochelari de vedere pentru elevi (b416/22.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.35. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b417/22.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.36. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b418/22.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, deputat UDMR - aviz favorabil
2.37. Propunere legislativă pentru modificarea art.(561) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (b419/22.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, PSD - aviz nefavorabil
2.38. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b420/23.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PSD - aviz favorabil
2.39. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (b423/23.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.40. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (b427/24.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD - aviz favorabil
2.41. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx405/27.06.2022) (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, UDMR, deputați PNL, AUR, minorități - aviz favorabil cu observații
3. Informare – Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la Sinteza deciziilor nr. 7 rezultată în urma desfășurării reuniunii extraordinare a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (CIC PNRR)
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 15.06.2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.06.2022
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 05.07.2022
7. Diverse


Partner