Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-08-31

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-08-31

Ordinea de zi din 31.08.2022 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 31.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind licența industrială unică (termen de avizare: 31.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată în ședințele din data de 23.08.2022 și 30.08.2022 – retransmis în formă finală - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (termen de avizare: 12.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - avizare amânată în ședința din data de 30.08.2022 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartner