Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-09-13

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-09-13

Ordinea de zi din 13.09.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.09.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (termen de avizare: 22.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (termen de avizare: 22.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil cu observații și propunere de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (termen de avizare: 22.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale (plx452/1.09.2022) (termen de avizare: 16.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PNL - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx453/1.09.2022) (termen de avizare: 16.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: GHEORGHE Andrei Daniel – deputat PNL - aviz nefavorabil
3. Adresa Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu privire la necesitatea unei intervenții legislative în vederea reducerii taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III
4. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”
5. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării unei Analize privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social
6. Aprobarea candidaturii doamnei Cârlan Daniela Mădălina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.08.2022
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.08.2022
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.09.2022
10. Diverse

Partner