Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-10-18

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-10-18

Ordinea de zi din 18.10.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 18.10.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind licența industrială unică (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului- procedura de avizare reluata (proiect amânat în ședința din data de 11.10.2022) - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID- 19 - ”Din grijă pentru copii” (termen de avizare: 27.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (termen de avizare: 28.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (b581/26.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, UDMR - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (b582/26.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități - puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (b583/26.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b584/26.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați- aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (b585/27.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, minorități - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (b588/28.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.504/2002 a audiovizualului, precum şi a legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (b590/29.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri (b591/29.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels (b592/29.09.2022) (termen de avizare: 21.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați neafiliați - aviz favorabil
3. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2021
4. Informare privind minuta primei reuniuni a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2021 – 2027
5. Informare privind răspunsul MMSS cu privire la adresa CES nr. 6347/7.10.2022 privind răspunsul Tribunalului București, referitoare la reprezentativitate PNR.
6. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 27.09.2022.
7. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 4.10.2022.
8. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 11.10.2022.
9. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 18.10.2022.
10. Diverse

Partner