Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-10-25

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-10-25

Ordinea de zi din 25.10.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.10.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneoclimatică pentru unele localități şi areale care dispun de factori naturali de cură (termen de avizare: 1.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (termen de avizare: 3.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Mecanismului de colectare și monitorizare a datelor pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 3.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private (termen de avizare: 03.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul Polițistului (termen de avizare: 03.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (termen de avizare: 04.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (b599/4.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completărilor ulterioare (b600/4.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - puncte de vedere
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile şi instituțiile publice (b601/4.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente (b602/04.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați neafiliați - puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b603/04.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (b604/04.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (b605/4.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (b606/04.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea art.467 din Codul administrativ (b609/6.10.2022) (termen de avizare: 31.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (plx613/17.10.2022) (termen de avizare: 01.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
3. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2021.
4. Aprobarea modificării termenelor contractuale și a bugetului necesar efectuării ”Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească”.
5. Informare privind reuniunea extraordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național și Reziliență.6. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 13.10.2022.
7. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 18.10.2022.
8. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 25.10.2022.
9. Diverse


Partner