Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2022-12-13

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2022-12-13

Ordinea de zi din 13.12.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.12.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030 (termen de avizare: 22.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2022-2027 (termen de avizare: 22.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii (termen de avizare: 26.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1^1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi abrogarea art.L din OUG nr.130/2021 şi art.68 din OUG nr. 70/2020 (plx744/28.11.2022) (termen de avizare: 16.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (plx745/28.11.2022) (termen de avizare: 16.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (b758/21.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL și PSD - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 (b759/21.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (b760/22.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR, deputați PSD și neafiliați - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare (b761/22.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.597 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b762/22.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL , PSD și deputat UDMR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b763/22.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.335 alin.(1) din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal (b765/23.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați PNL, PSD și UDMR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b766/23.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative (b767/23.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD,USR și minorități - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a altor acte normative (b772/24.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a altor acte normative (b773/24.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (b774/24.11.2022) (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliați - aviz favorabil cu observații
3. Aprobarea Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
4. Informare - Declarația Consiliului Economic și Social din Bulgaria privind aderarea Bulgariei la spațiul Schengen
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.12.2022
6. Diverse


Partner