Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-01-17

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-01-17

Ordinea de zi din 17.01.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (termen de avizare: 30.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.F.P., M.M.S.S., M.I.P.E., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 31.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare)- Inițiator: Ministerul Finanțelor- avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei (termen de avizare: 31.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare)- Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65, alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b832/19.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD - aviz favorabil cu observații
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (b833/19.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități, UDMR, PNL, AUR - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale (b834/19.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, minorități - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției (b835/19.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela - senator PSD- aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ (b837/19.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați- aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic (b838/20.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (b839/20.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, senator USR, deputat UDMR - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (b840/20.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, deputat USR, deputat UDMR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (b841/20.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, deputat UDMR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru implementarea programului naţional privind sprijinul oferit persoanelor fizice în vederea creşterii eficienţei energetice a locuinţelor şi producerea de energie verde pentru autoconsum şi reţeaua naţională (b842/20.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, PNL, neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial nr.891 din 16 septembrie 2021 (b843/20.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, PNL, neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor și de abrogare a Legii nr.150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe (b849/21.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, senator neafiliat - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr.618 din 18 iulie 2006 (b850/21.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori PSD, UDMR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (b851/21.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, USR, UDMR, deputat minorități - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri în domeniul achizițiilor publice (b852/21.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (b855/23.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române (b856/23.12.2022) (termen de avizare: 20.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
3. Validarea domnului Liviu APOSTOIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național
4. Validarea domnului Iacob BACIU ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național
5. Validarea domnului Mihai DRAGOȘ ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea asociațiilor și fundațiilor ale societății civile
6. Validarea doamnei Daniela BOLOLOI ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea asociațiilor și fundațiilor ale societății civile
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 22.11.2022
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.12.2022
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 08.12.2022
10. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.12.2022
11. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 16.12.2022
12. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.12.2022
13. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.12.2022
14. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.01.2023
15. Diverse


Partner