Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-01-26

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-01-26

Ordinea de zi din 26.01.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (termen de avizare: 30.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – avizare amânată în ședința din data de 17.01.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.F.P., M.M.S.S., M.I.P.E., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 31.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 17.01.2023 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 06.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind guvernanța Platformei de Cloud Guvernamental (termen de avizare: 07.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 (termen de avizare: 07.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr.207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 07.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIR Oana, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.01.2023
5. Diverse


Partner